Categorie: Diversen

Senseo: Meer of minder water

Geeft je Senseo-apparaat slappe koffie?

Vaak staan deze apparaten zo afgesteld dat er best veel water wordt gebruikt voor een kopje koffie. En dat maakt je koffie dan al snel slap.
Gelukkig kan je bij een aantal apparaten best eenvoudig zelf de hoeveelheid water bijstellen.  

Zo heeft de eerste generatie Senseo-apparaten aan de onderkant een stelschroefje. Met behulp van een kleine inbussleutel kan de hoeveelheid water worden aangepast.
Bij de apparaten van de tweede generatie gaat het afstellen al veel makkelijker:

1) Haal de stekker uit het stopcontact
2) Houd de knopjes voor 1 kopje en die voor 2 kopjes samen ingedrukt en
doe de stekker terug in het stopcontact.

Laat de knopjes los en de Senseomachine is klaar om in te stellen.
– het knopje voor 1 kopje is voor minder water
– het knopje voor 2 kopjes is voor meer water

3) Druk een paar keer op het gewenste knopje.
4) Druk op de AAN/UIT knop om de machine uit te zetten.
5) Zet de machine weer aan en bekijk met een (oud) padje erin de nieuwe hoeveelheid koffie in je kopje.

Elke druk op de knop verandert maar een kleine hoeveelheid water. Het kan best zijn dat je 4 tot 10 keer moet drukken voor een lekker resultaat.


In de loop der jaren is Philips met steeds meer verschillende modellen op de markt gekomen en de wijze van instellen is, indien al mogelijk, vaak per model weer anders. Van onderstaande (latere) modellen heb ik iets over het instellen kunnen vinden.

HD7840 Senseo: Deze gebruiksaanwijzing laat zien hoe (punt 2, vanaf figuur 11) het bij dit model werkt.

HD7870 Senseo: Dit apparaat is al gemaakt om uit verschillende hoeveelheden water te kunnen kiezen. Al is het verschil dan wel steeds iets van 30cl. Een preciezere instelling is mij vooralsnog onbekend. Wellicht kan een combinatie van deze instelling (punt 8 – 10) en die van een padje met sterkere of juist minder sterke koffie een kop lekkere koffie tot resultaat brengen.

HD-7884 Senseo Up: Deze machine heeft een zogenaamde koffiegeheugenfunctie. Philips heeft zelf een filmpje gemaakt over de afstelling hiervan.

Heb je een Senseo-apparaat van de eerste generatie? Klik dan hier voor de instructies.


02/01/2022: 
Na jaren van het gebruiken van een Senseo 7810, heb ik afgelopen week een Senseo CSA210 gekocht en ik ben er erg blij mee.
Er zit een schakelaar op die je de keuze uit 2 hoeveelheden water geeft. De kleinste hoeveelheid was net zoveel als ik altijd zelf had afgesteld met de 7810. Aardig is ook dat je bij dit toestel maar 1x hoeft te drukken: het water warmt dan op, loopt daarna vanzelf in het kopje en vervolgens wordt het apparaat uitgeschakeld. Het grotere waterreservoir kon ik van de Senseo 7810 overzetten naar de Senseo CSA210.


Weet je hoe je andere modellen kunt afstellen?
Laat het ajb weten via een reactie hieronder
.


Als Los Zand

In 2003 schreef Leo Duijvestijn het boek ‘Als Los Zand’. Vanaf vandaag is het ook beschikbaar als ebook (epub). Het is gratis te downloaden via de link onderaan deze pagina.

‘Als los zand’ gaat over de belevenissen van de kinderen van Rien en Agie Duijvestijn in met name de vijftig- en zestiger jaren, een roerige periode waarin het klassieke gezin als hoeksteen van de samenleving – met een aantal andere heilige huisjes – zwaar onder vuur kwam te liggen. Dat was voor de kinderen eigenlijk niet meer dan een geaccepteerd verschijnsel, waarmee ze in hun contacten buiten de deur opgroeiden.

Maar thuis golden andere, vaak onbegrepen wetten, stammend uit vroegere tijden, toen het gezinshoofd, de pastoor, de politieagent en de onderwijzer werden beschouwd als natuurlijke gezagsdragers, die slechts met de pet in de hand werden benaderd.
Dat verschil in opvattingen – waarin de familie Duijvestijn indertijd zeker niet alleen stond – leidde onvermijdelijk nogal eens tot interne strubbelingen. Aan de andere kant schiepen deze gezamenlijke ervaringen weer een band, al gingen alle kinderen vroeger of later ieder hun eigen weg, overigens zonder om te zien in wrok.
Om deze soms wat verwaterde band aan te halen kwam de familie op aandringen van Agie in oktober 1977 voor het eerst – én voor het laatst – in voltallige bezetting bij elkaar in restaurant “De Wildhoef” in Den Haag. Het was een unieke bijeenkomst in die zin, dat de meeste kinderen, alle gezamenlijke ervaringen ten spijt, binnen het gezin doorgaans tamelijk individueel opereerden – en niet onmiddellijk warm liepen voor verdere uitbreiding van de onderlinge contacten, in welke vorm dan ook.
Pas na het overlijden van Agie in 1988 pakten de kinderen – ouder en wellicht ook wijzer – de draad weer op door jaarlijks een diner te organiseren voor alle gezinsleden en hun partners. Na afloop zien ze elkaar misschien pas weer bij het volgende diner, maar daar ligt niemand van wakker. Dat is een aanvaardbaar risico voor een familie die enigszins als los zand aan elkaar hangt.Download (epub)